Arbetsplan

ME1407 Tematisk fördjupning HT2012

Arbetsplan för block 3

 

Namn: Jimmy Johnsson

Epost: ymmij12@hotmail.com

Telefon: 0763154764

Länk till digital workbook. (Eller ange här om du arbetar med en analog workbook):_ http://block3.beaversoft.se

Handledare: Jonas Svegland

 

Observera att arbetsplanen ska godkännas av din handledare innan du sätter igång.

Läs kurshandboken och fyll sedan i det här dokumentet.

 

 

Bakgrund & frågeställning

Beskrivningen av bakgrund är ett resonemang som leder till en mer direkt frågeställning. Sista meningen i detta stycke ska inledas med: Min direkta frågeställning är… Sen gör du nytt stycke och skriver den direkta frågeställningen.

Hur kan kunskapen om olika animationsprinciper bidra till en mer trovärdig animation?

 

Syfte

Ett syfte handlar om att placera din undersökning i ett större sammanhang: Vad får ditt för/ditt område (webb, spel, ljud och bild) ut av din undersökning? Syfte handlar om varför det är viktigt att undersöka det du tänker göra. Syftet kan formuleras till exempel så här: Block 3 syftar till att undersöka/ta reda på/skapa förståelse för xxxxxxxxx.

 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på mer fakta om olika animationsprinciperna samt större förståelse för animationsprinciperna. Syftet är också att se de olika metoder i praktiken för att se hur stor skillnad det kan bli av att använda sig av olika animationsprinciper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapsmål

Här anger du dina individuella kunskapsmål. Kunskapsmålen ska handla om hur du ska fördjupa dina kunskaper under utbildningens två första år. En fördjupning handlar inte om att enbart lära sig ett verktyg eller ett material som ett programspråk, en mjukvara eller en specifik teknik. En fördjupning handlar om bredare kunskapsutveckling och lärande.

 

Jag tänkte att jag studerar olika animation principer och kollar upp hur man kan använda sig av dem i sina 3D skulpturer.

Jag vill få en bred kunskap inom animation för att på det sättet lyckas göra bättre spel i framtiden.

Mitt syfte med min undersökning är att få en djupare förståelse för att få en bättre animation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research

http://www.animationtoolworks.com/library/article9.html

http://minyos.its.rmit.edu.au/~rpyjp/a_notes/anim_contents.html

http://minyos.its.rmit.edu.au/~rpyjp/a_notes/walk_reference_01.html

http://minyos.its.rmit.edu.au/~rpyjp/a_notes/walk_reference_02.html

http://www.muybridge.org

http://www.theanimatorssurvivalkit.com

 

Research handlar om att ta reda på sammanhanget till din undersökning genom att söka artiklar, böcker, tidningsartiklar, bloggartiklar eller liknade i ämnet. Research handlar också om att kunna referera till källorna så att någon kan följa dina ”spår” till källan.

 

Källorna från researchen används för att motivera ett resonemang. Ett exempel: I artikeln Ljuden i våra liv menar Jan Johansson (2007) att ett ljudmonster skapas under influens av neurala aktiviteter mellan öronen under en människas första fyra år (sic! J). Därför…

 

Källorna används alltså exempelvis för att argumentera för någonting, eller mot någonting; eller att belägga något man påstår, eller att falsifiera något man inte håller med om.

 

.

 

 

 

 

 

 

Metod(er)

En metod är ett standardiserat tillvägagångssätt. Det kan till exempel handla om projektmetoder, systemutvecklingsmetoder, designmetoder och datainsamlingsmetoder osv. Det finns hundratals metoder av olika slag inom olika medietekniska underämnen. Utöver detta finns det massor av tekniska metoder som vanligtvis brukar kallas mjukvaror.

.

Kommer att använda mig av maya, zbrush, motionbuilder & photoshop. Sedan kommer jag att kolla in mången video klipp på animations principer och lika så böcker och artiklar på nätet.

Riskanalys

Här ska du identifiera risker och svårigheter som du eventuellt kommer att möta under processen.

Att hinna kolla upp tillräckligt om animations principerna. Att man inte lyckats få in så många principer i en animation som man vill ha in. Detta kan leda till att man inte får en animation som ser intressant ut.

 

 

 

 

Redovisning – hur skall du presentera ditt material?

(Formuleras slutgiltigt i samråd med handledaren)

workbook, arbetsplanen och  projektet som ska examineras.